Melodično učenje Qur’âna na khutbama i predavanjima

Melodično učenje Qur’âna na khutbama i predavanjima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=107843

Pitanje: Koji je propis za melodično učenje Qur’âna prilikom khutbi, predavanja i opominjanja? Spada li to u Sunnah odabranoga poslanika صلى الله عليه وسلم?

Odgovor: Qur’ân treba biti melodičan samo onda kada se uči. Nije dobro da se to radi kada se argumentuje nekima âjât na khutbama, predavanjima ili dijalozima. Nije poznato da su Selefi رضي الله عنهم to radili svaki put kada bi nešto dokazivali, predavali ili opominjali. Nema sumnje da je lijepo uljepšavati glas, ali to važi samo kada se Qur’ân uči.