Melek Smrti se sada zove Corona?

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Šta vi smatrate o tome da je Melek Smrti promijenio ime iz `Azrâ’îl u Corona?

Odgovor: To je izvještačen, mizeran i bezvrijedan govor. Melek Smrti je jedan od meleka, a corona je jedna od bolesti. Kako se može reći da je to ime meleka? To je mizeran i izvještačen govor. Čovjek ne smije pričati takve stvari.