Medicina putem polnoga organa i analnoga otvora tokom posta

Govornik: Imam `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: http://www.af.org.sa/ar/node/3107

Pitanje: Koji je propis za unos medicine putem polnoga organa u obliku supozitorija (čepić) ili tečnosti, uzimajući u obzir da se medicina miješa sa krvlju?

Odgovor: Ispravno mišljenje je da unos medicine putem polnoga organa ili analnoga otvora ne kvari post. To se takođe ne smatra dodatkom u prehrani.