Medicina protiv depresije i samoubilačkih misli

Medicina protiv depresije i samoubilačkih misli

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Postoje ljudi koji se bave glupostima i slušaju muziku kada ih nešto brine. Oni kažu da ih to opušta. Činjenica je međutim da to samo prouzrokuje da briga i tuga budu još veći. Kada bi se okrenuli Qur’ânu i slušali Qur’ân i podsjećali se na Allâha, njihov teret bi, sa Allâhovom dozvolom, nestao.

Postoje ljudi koji izvršavaju samoubistvo kada im je mnogo teško. Oni misle da će ih to spasiti, a to će u stvari samo još više pogoršati njihovu situaciju. Onaj ko izvrši samoubistvo će završiti u Džahannamu. Šta ih je spasilo? To ih uopšte nije spasilo. Jedini lijek je strpljenje, podsjećanje na Allâha i slušanje Qur’âna i Sunnah. To je lijek. Lijek se nalazi ispred tebe. Mnogi ljudi su međutim uskraćeni za ovaj lijek. Oni se umjesto toga predaju njegovoj suprotnosti kao što je pjesma, muzika i teatar i misle da će ih to opustiti. To će međutim samo još više pogoršati stvari.

Tačno je da gluposti i muzika mogu nakratko učiniti da on zaboravi na brigu, ali će se briga, opsesivne misli i tuga vratiti čim on prestane sa tim. Neki konzumiraju alkohol i droge da bi izbjegli brigu. To međutim samo još više pogoršava stvari. Tačno je da ga to nakratko smiri, ali će dugoročne posljedice samo još više pogoršati njegovu nesreću.

Pogledaj samo narkomane i kako su oni izgubili i karakter i zdravlje. Oni su kao izlizana i bačena odjeća na zemlju i teret za svoje familije sve dok ne umru. To su vam narkomani. Narkoman konzumira drogu da bi se opustio i zaboravio na brigu. Musliman treba imati ovo na umu.