Mash se čini po onome što se neće skidati

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Nakon što sam se abdestio, obukao sam čarape i cipele. Nakon toga sam se ponovo trebao abdestiti. Trebam li učiniti mash po cipelama ili po čarapama, uzimajući u obzir da skinem cipele kada uđem u džamiju i namaz obavljam bez njih?

Odgovor: Nemoj činiti mash po onome što ćeš skidati. Učini mash po onome što će ostati i što se se neće skidati, dakle po čarapama – pod uslovom da čarape pokrivaju ono što moraju pokriti od stopala.