Mâ’mûmu nije dozvoljeno da uči tako da ga klanjač do njega čuje

Mâ’mûmu nije dozvoljeno da uči tako da ga klanjač do njega čuje

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (546)

Pitanje: Da li je Mâ’mûmu (osobi koja klanja iza Imâma) propisano da dozvoli da klanjač pored njega čuje njegovo učenje Qur’âna? Oni na primjer uče naglas:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

“Hvala Allâhu, Gospodaru svjetova”…

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo”…

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno.

Pitanje: Samo zato što je Imâmu propisano da tako uči, to ne znači da i Mâ’mûm tako treba učiti?

Odgovor: Tačno.