Ma’mûmu je sigurnije proučiti sûru al-Fâtihah i u namazima koji se uče naglas

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Mora li Ma’mûm (osoba koja klanja iza imâma) proučiti sûru al-Fâtihah tokom namaza koji se uči naglas?

Odgovor: Učenjaci imaju različita mišljenja o tome. Nema međutim sumnje da je sigurnije proučiti sûru al-Fâtihah. Sigurnije ju je dakle proučiti.