Mali grijesi poslanîkâ

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah (umro 728. godine po Hidžri)

Izvor: Minhadž-us-Sunnah an-Nabawijjah (1/472)

Ahl-us-Sunnah su složni da poslanici nikada ne mogu upasti u greške kada je vjera u pitanju. Oni ne mogu upasti ni u fisq (prkosne grijehe) i laž. Ahl-us-Sunnah su složni da su oni u velikoj mjeri zaštićeni od svega što bi moglo zamračiti njihovo poslanstvo i prenošenje Allâhove vjere.

Većina onih koji kažu da oni mogu upasti u male grijehe kaže da su oni zaštićeni od ponavljanja istih grešaka. Na taj način ne čine ništa što im šteti. Rečeno je u predaji:

“Dâwûd je postao bolji nego što je bio prije greške nakon što se pokajao. Allâh voli one koji se vraćaju u pokajanju i On voli one koji žele da se očiste. Rob može pogriješiti i ući u Džannah zahvaljujući tome.”