Maksimalno tri savjeta onima koji ogovaraju učenjake

Maksimalno tri savjeta onima koji ogovaraju učenjake

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

Pitanje: Postoji mladić koji ogovara neke od Salafî učenjâkâ. Uprkos tome se neka Salafî omladina i dalje druži sa njim. Neki od njih govore da ga savjetuju, dok drugi kažu da to čine zbog dunjalučkih stvari. Koji je propis za ove osobe?

Odgovor: Ukoliko oni sjede sa osobom da bi ga savjetovali – savjet uzima jedno, dva ili tri sjedenja. Nije ispravno stalno sjediti sa njim i govoriti da se to čini da bi se on savjetovao.