Majka ne želi da sin obavi `Umru

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Pitanje: Osoba ima dvadeset i sedam godina, a još uvijek nije obavila `Umru. Kada je to namjeravao da učini, majka mu je to zabranila zato što se bojala za njega. Da li on mora obaviti `Umru bez njene saglasnosti, ili treba ostati da bi joj udovoljio?

Odgovor: Prema stavu koji kaže da je svim muslimanima obavezno da obave `Umru, to se mora učiniti. Za to važi isti propis kao i za Hadždž. Nije nikome dozvoljeno da nekoga spriječi od obavljanja obaveznoga Hadždža ili obavezne `Umre. To ne smiju zabraniti ni roditelji niti neko drugi. Na isti način kao što te tvoja majka ne smije spriječiti da obavljaš obavezni namaz, isto tako te ne smije spriječiti da obaviš obaveznu `Umru ili Hadždž.