Ljubav prema neni koja je kršćanka

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ja sam iz Rusije, a moja nena je kršćanka. Kako se trebam ophoditi prema njoj? Smijem li je voljeti?

Odgovor: Ne, ne smiješ je voljeti – ali održavaj vezu sa njom, čini joj dobročinstvo i lijepo se ophodi prema njoj. Ne smiješ je međutim voljeti. Voljeti se smiju jedino vjernici koji obožavaju samo Allâha.