Ljubav prema jevrejki ili kršćanki

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li se ljubav prema supruzi koja je jevrejka ili kršćanka kosi sa potpunom `Aqîdom?

Odgovor: Ta ljubav je prirodna, a nije `ibâdah. Radi se dakle o prirodnoj ljubavi, poput ljubavi prema novcu, roditeljima i djeci. To je prirodna ljubav za koju čovjek neće biti kažnjen.