Lijek za zavidnost

Lijek za zavidnost

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Lijek za zavidnost je da doviš za berićet za tvoga brata. Dovi za berićet za njega. Umjesto da želiš da on izgubi blagodat, dovi da je zadrži i da Allâh u njoj da berićet. Ovo te neće oštetiti, nego će ti naprotiv biti od koristi kod Allâha. Liječite dakle zavidnost ovim stvarima.

Ono što takođe liječi zavidnost je da tražiš Rizq i da činiš ono što to zahtijeva, ali ukoliko samo sjediš i besposličariš dok drugima koji zarađuju i traže Rizq zavidiš na onome što im je Allâh dao – to je tvoja krivica. Ti si taj koji je lijen i koji ne radi ono što treba i trebaš kriviti sam sebe umjesto što zavidiš ljudima na nagradi koju im je Allâh dao.

Stoga, O Allâhovi robovi, zavidnost vodi ka Kufru (nevjerstvu), kao što je dotle dovela Iblîsa. Ona takođe vodi ka ubistvu, kao što je Hâbîla dovela do ubistva svoga brata Qâbîla. Allâh nam prenosi ovu priču da bismo iz nje izvukli pouku i da bismo bili oprezni i obratili pažnju na zavidnost. Zavidnost dovodi do zamjeranja Allâhu na onome što je odlučio i odredio, što bi u tome slučaju značilo da Allâh nije Mudar, da nije o svemu obaviješten, da nije Znalac i da daje onima koji to ne zaslužuju dok kažnjava one koji ne zaslužuju kaznu. Ovo je Kufr u Qadhâ’ i Qadr, a nema snage ni moći osim sa Allâhom, pa je zavidnost dakle katastrofalna bolest; zato tražite u Allâha zaštitu od zavidnosti.

Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je u hadîthu koji bilježe Ahmad i at-Tirmidhî rekao:

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

“Zavidnost jede dobra djela kao što vatra jede drva.”

Stoga budite oprezni, O Allâhovi robovi! Pazite da vam zavidnost ne uništi vaše sevape i dobra djela. Tražite u Allâha zaštitu od zavidnosti i molite Allâha za njegove blagodati. Želite dobro vašoj braći. Želite dobro vašoj braći i dovite da im se podari berićet; Allâh سبحانه وتعالى je neizmjerno dobar i On sve zna. U Njegovoj ruci je nagrada koju On daje onome kome hoće. Nemojte zamjerati Allâhu سبحانه وتعالى i prouzrokovati da vam djela budu poništena a da niste toga ni svjesni. Pazite se zavidnosti.