Liječenje preko zdravstvenih osiguranja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno liječenje preko zdravstvenih osiguranja?

Odgovor: Ne. Osiguravajuća društva imaju neispravan izvor prihoda. Prisutne su kamate, mita i drugi zabranjeni faktori. Oni bespravno uzimaju novac ljudi. Radi se o tome da ljudi plate manji iznos novca da bi eventualno mogli dobiti za liječenje ili naknadu za tjelesno oštećenje. U tome slučaju se polovina ili neki drugi iznos dobije od novca osiguravajućeg društva. To ti nije dozvoljeno. U tome slučaju smiješ jedino uzeti ono što si platio.

A novac osiguravajućeg društva nije njihov novac. To je novac njihovih jadnih članova. Zar ćeš uzeti sav njihov novac ili barem dobar dio tog novca? Na osnovu čega?