Lični problemi ne smiju biti razlog za Tabdî`

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako da pravimo razliku između gibeta i namimeta protiv kojih ste upozorili i ogovaranja i upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a wadh-Dhalâl?

Odgovor: To ovisi o koristi i namjeri. Ukoliko si siguran da izvjesna grupa ili pojedinci pripadaju Ahl-ul-Bid`a i siguran si na čemu su pa upozoravaš protiv njih, to je dobronamjerni savjet – a ne ghîbah i namîmah. To je dakle dobronamjerni savjet.

Današnji problem je međutim da ne znaš šta je novotarija i da su prema tebi svi novotari. Svi se međusobno optužuju za novotarije – a ne znaju šta su novotarije. U pitanju su samo lični problemi. Obavezno je ne pričati bez znanja i pričati samo po potrebi i ukoliko je u tome korist – a ne još više pogoršavati stvari.