Laži Haddâdijjah uz optuživanje Ahl-us-Sunnah za Irdžâ’

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Kašf Akâdhîb wa Tahrîfât wa Khijânât Fawzî al-Bahrajnî, strana 100

Fawzî al-Bahrajnî je rekao:

“Što se tiče pogleda Rabî` al-Madkhalîja na izraz “Džins-ul-`Amal“, on ga isključuje iz okvira îmâna kada kaže:

“Izraz “Džins-ul-`Amal” ne postoji u Qur’ânu i Sunnetu. Selefi nisu raspravljali o njemu, niti su ga uključivali u okvire îmâna.”

Pogledajte kako on isključuje djela iz okvira îmâna kada kaže:

“… niti su ga uključivali u okvire îmâna.”

Ovo je Irdžâ’! Ovo je Irdžâ’! On isključuje djela iz okvira îmâna, dok su ih Selefi uključivali u okvire îmâna i smatrali ih dijelom îmâna.” (al-Burkân, strana 11)

 

Ja smatram da je onaj ko uopšte ne čini djela nevjernik. Ja međutim ne koristim izraz “Džins-ul-`Amal” zbog smutnji koje prouzrokuje. Ja ga dakle izbjegavam, da bih spriječio zlo i razaranje.

Ukoliko izraz “Džins-ul-`Amal” zahtijeva Takfîr, pitam se kakvo je onda stanje ashaba i tâbi`ûn – jer oni nisu govorili da je onaj ko ne čini dobra djela nevjernik. Po Haddâdijjama su oni dakle Murdži’ah.

Ukoliko izbjegavanje izraza “Džins-ul-`Amal” podrazumijeva isključivanje djela iz okvira îmâna, to onda znači da je osoba koja ne čini Takfîr na onoga ko ne obavlja namaz isključila namaz iz okvira îmâna – te da onaj ko ne čini Takfîr na onoga ko ne obavlja namaz, onoga ko ne plaća Zakâh, onoga ko ne posti ili ne obavlja Hadždž, sva ova veličanstvena djela isključuje iz okvira îmâna. Njih je preče optužiti za Irdžâ’, jer oni – po Haddâdijjama – isključuju ova veličanstvena djela iz okvira îmâna.

Molimo Allâha da nas sačuva njihovoga manhadža i neispravnih principa, koji rezultiraju zlom, proglašavanjem ljudi novotarima i katastrofama prema Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i njihovim velikim imâmima.