Kvari li izlučivanje Madhî post?

Kvari li izlučivanje Madhî post?

Autor: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Fatâwâ Ramadhân (2/458/390)

Pitanje: Da li izlučivanje Madhî (predejakulat, sluz koja izlazi iz polnoga organa prilikom uzbuđenja) iz bilo kojeg razloga prekida post?

Odgovor: Post nije prekinut kao rezultat izlučivanja Madhî prema ispravnome od dva mišljenja.