Kvari li gledanje `Awre abdest?

Kvari li gledanje `Awre abdest?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li gledanje `Awre muškarca ili žene, bez obzira na njihovu starost, kvari abdest?

Odgovor: To ne kvari abdest. Nije mi poznato da je iko od učenjâkâ rekao da gledanje `Awre kvari abdest. To je međutim rašireno među nekim laicima – ali nema osnovu.