Kupovina na rate za veću cijenu u odnosu na plaćanje u gotovini

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Situacija koju si opisao nesumnjivo ima za cilj dozvoljavanje kamate koju je Allâh zabranio. Čovjek je u potrebi za automobilom i može ga kupiti za 30.000 u gotovini, pa zatraži od bogataša da mu posudi 30.000 da bi kupio taj automobil. Bogataš pristane da ih posudi, pod uslovom da mu nakon jedne godine vrati 40.000. Niko ne sumnja da je ovo kamata.

Danas se međutim dešava nešto drugo, kao što si opisao. Danas ti bogataš nudi da ti kupi auto, a da mu ti nakon toga platiš 40.000. U čemu je razlika? Nema razlike, osim što se pokušava izbjeći Allâhova zabrana. Ukoliko ti vlasnik kompanije ponudi auto za 30.000 u gotovini ili 40.000 na rate pa ti pristaneš na zadnje, platio si kamatu 10.000.