Kupoprodaja auta čija cijena ovisi o predujmu a prodavač auto kupuje naknadno

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: U nekim zemljama je raširena vrsta prodaje na način da prilikom kupovine auta na rate od trgovca ili bogataša prodavač upita kupca koliko će platiti odmah, a zatim mu na osnovu tog iznosa izračuna cijenu – i često udvostruči ostatak iznosa. Ukoliko kupac na primjer plati 50 hiljada i ostane 50, tih 50 postaje 100 hiljada i isplaćuje se tokom određenog broja mjeseci, a prodavač nije vlasnik auta nego ga ode kupiti po dogovoru.

Odgovor: Takva prodaja sadrži dvije zabrane. Prva je nepoznatost cijene, jer ona ovisi o predujmu – a i predujam je nepoznat. Druga je prodaja nečega što se ne posjeduje nego se to ode kupiti za mušteriju, a to kao što je prethodno spomenuto nije dozvoljeno. Jedan od uslova za ispravnost prodaje je da prodavač bude vlasnik onoga što prodaje prilikom sklapanja ugovora. Nije dakle dozvoljeno da postane vlasnik toga tek nakon sklapanja ugovora.