Kupola iznad mezara Allâhovog poslanika

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je kupola iznad mezara Allâhovog poslanika  kupola širka i zabranjena kupola?

Odgovor: Ne, to nije kupola širka. Ne čini se Tabarruk preko nje, za nju nije vezano nikakvo vjerovanje, ne čini se Tawâf oko nje. Sagrađena je isključivo iz razloga da mezaru pravi sjenu i da ga štiti.

U svakom slučaju, bilo bi bolje da je nema – ali ju je sagradio jedan od vladara. Sagradio ju je vladar, i to bez konsultovanja sa učenjacima. Njeno porijeklo dakle potiče od vladara.