Kupanje za Džumu prije Sabaha

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je čovjeku dozvoljeno okupati se prije Sabaha sa namjerom da to bude kupanje za Džumu?

Odgovor: Da, to mu je dozvoljeno.