Kupanje preminulog koji je umro od zarazne bolesti

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki ljudi umru od bolesti MERS (Corona virus) i ebole. Mnogi ljudi pitaju o propisu za kupanje ljudi koji su umrli od tih bolesti, jer se boje da će biti zaraženi. Koji propis važi ukoliko se ne…

Odgovor: Ukoliko doktori ustanove da su bolesti zarazne, na preminuloga će se učiniti Tajammum bez direktnog kontakta sa njegovom kožom. A ukoliko je bolest prelazna približavanjem zaraženoj osobi, tijelo će se staviti u mrtvački sanduk i ukopati nakon klanjanja džanâze.