Kupanje kod kuće prije obavljanja `Umre

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Da li je čovjeku koji želi obaviti `Umru dozvoljeno da se okupa kod kuće (u al-Qasîmu) i da nakon toga krene na put, te da kod mîqâta nanijjeti da uđe u ihrâm – posebno tokom ovih hladnih dana?

Odgovor: Da. Ne predstavlja problem da se okupa kod kuće i da krene na put – ukoliko se okupa neposredno prije puta. Bolje mu je međutim da se okupa kod mîqâta ukoliko je u mogućnosti da to učini.