Kupanje ili namaz na vrijeme?

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/105)

U vezi sa osobom koja tokom noći ejakulira pa se probudi kada sunce treba izaći, a boji se da će se razboljeti ukoliko se okupa a da će vrijeme izaći ukoliko ode u kupaonicu, pravne škole Imâma aš-Šâfi`î, Ahmada i Abû Hanîfe smatraju da se on treba okupati pa klanjati čak i ako će vrijeme izaći. Pravna škola Imâma Mâlika smatra da on treba učiniti Tajammum i klanjati na vrijeme.

Što se osobe koja se probudi na vrijeme tiče, on mora klanjati na vrijeme; nakon kupanja ili nakon Tajammuma. On ne smije pustiti da vrijeme izađe za razliku od prve osobe, čije vrijeme počinje tek kada se on probudi.