Krekovanje i preprodavanje kompjuterskih programa

Krekovanje i preprodavanje kompjuterskih programa

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd al-Badr

Izvor: 

Pitanje: Neki ljudi kupe kompjuterski program a zatim ga krekuju, kopiraju i prodaju po jeftinoj cijeni. Da li je ovo dozvoljeno, uzimajući u obzir da se original prodaje po skupoj cijeni?

Odgovor: Čovjek treba paziti na prava ljudi i ne treba ih narušavati. Kada bi on bio u toj situaciji, da li bi bio saglasan da neko njemu učini tako nešto? Poznato je da ne bi. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao u hadîthu koji prenosi `Abdullâh bin `Amr bin al-`Âs, a ovo je dio dugoga hadîtha:

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

“Ko želi da se spasi od Vatre i uđe u Džannah neka, kada mu dođe smrtni čas, bude vjernik u Allâha i Sudnji Dan, i neka sa ljudima postupa onako kako bi volio da se postupa sa njim.” (Muslim 1844)

Neka dakle postupa sa ljudima onako kako bi volio da ljudi postupaju prema njemu.