Kraćenje namaza putnika koji borave u odredištu duže od četiri dana

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân (umro 1443)

Izvor:

 

 

Pitanje: Postoje oni koji dođu iz Amerike i Engleske i žive u Saudijskoj Arabiji a smatraju da imaju status putnika u islamu. Ukoliko propuste namaz u džamiji, oni krate namaz kod kuće. Da li im je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno. Za onoga ko zna da će boraviti u odredištu duže od četiri dana prema ispravnom mišljenju učenjaka važi propis mještanina. Ukoliko klanja u džematu, pratit će imama, a ukoliko ne stigne na džemat, klanjat će kao što klanjaju mještani. Ovaj stav imaju Imâm Mâlik, aš-Šâfi`î i Ahmad, dok je Abû Hanîfah smatrao da to važi za vremenski period duži od petnaest dana. Ispravno mišljenje je mišljenje ostale trojice imama, dakle da čovjek koji zna da će ostati u odredištu duže od četiri dana klanja namaz mještanina. Za vrijeme Allâhovog poslanika صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bilo je ljudi koji su izdaleka dolazili u Medinu i u njoj boravili izvjesno vrijeme, a Allâhov poslanik صَلَّىٰ ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ im nije rekao da klanjaju puni namaz ako budu klanjali sa njima a da skrate namaz ako budu klanjali sami. Na osnovu toga, u takvim slučajevima onaj ko ne stigne na džemat ne treba kratiti namaz.