Kraćenje i brijanje brade je zabranjeno

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za kraćenje i brijanje brade?

Odgovor: I jedno i drugo je zabranjeno. Nije dozvoljeno ni kraćenje ni brijanje brade. Pusti bradu da raste. Neka ti brada bude čast. Čuvaj bradu. Ovo nije čuvanje. Ovo je ponižavanje. Čudno je kako Šajtân vara ljude sa bradom. Ništa im nije teško kao brada, iako je to ljepota, poslanikov صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم Sunnah i razlika između žene i muškarca. Uprkos tome ih Šajtân vara na isti način kao što vara žene pa one čupaju i tanje obrve. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je to zabranio. Šajtân želi da oni prkose Allâhovome poslaniku صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, a sve spomenuto spada u njihovu ljepotu.