Kraćenje brade u Evropi zbog posla

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je onima koji žive u Evropi dozvoljeno skratiti bradu ukoliko im brada predstavlja problem da nađu posao?

Odgovor: Pridržavaj se Sunneta gdje god se na svijetu nalazio, a nemoj (po cijenu toga) zadovoljavati ljude ni biti saglasan sa njima. Pridržavaj se Sunneta po pitanju brade i svega drugog – i ne napuštaj bilo koji dio tvoje vjere da bi time zadovoljio ljude. To je laskanje, a ono je zabranjeno.