Korištenje dvogleda i teleskopa za viđenje mlađaka

Govornik: `Allâmah `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh Âl aš-Šajkh

Izvor:Pitanje: Da li je od Sunneta odrediti vrijeme ili vidjeti mlađak mjeseca Šawwâla golim okom, ili nema smetnje da se koristi dvogled ili teleskop?

Odgovor: Nema smetnje u tome, jer to ne spriječava vid – nego ga samo približi.