Konzumiranje hašiša je zabranjeno bez obzira na količinu

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/153)

Većina učenjaka smatra da je zabranjeno konzumirati kako male – tako i velike količine hašiša. Činjenica je da onoga ko konzumira hašiš treba kazniti – a da je hašiš sam po sebi nečist. Ne postoje različita mišljenja o tome da je obavezno osuditi one koji konzumiraju hašiš.