Kontakt sa vladarima treba biti u tajnosti

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi smatrate o tome da učenjaci imaju direktan kontakt sa vladarima, posebno danas – uzimajući u obzir smutnje u zemlji. Učenjaci imaju direktan kontakt sa vladarima i daju im savjet direktno. To se uvijek ne dešava pred laicima i ljudima. Šta vi smatrate o ovom načinu?

Odgovor: Onako je kao što si rekao. Obavezno je imati kontakt sa vladarima po pitanju stvari koje se tiču muslimana. Mi to međutim ne pokazujemo. Ne govorimo da smo stupili u kontakt sa njima ili da smo pričali sa njima. Mi to dakle ne pokazujemo i to se dešava u tajnosti.