Komšija Sûfî

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moj komšija je star čovjek. On je međutim Sûfî; putuje ka grobovima pobožnih ljudi i prisustvuje okupljanjima Sûfijjah. Da li da mu nazivam Salâm?

Odgovor: Objasni mu; objasni mu da je to zabluda i da nije dozvoljeno. Reci mu da se nalazi pred smrću i da što prije mora učiniti pokajanje Allâhu, na iskren i ispravan način Ga obožavati, ostaviti Tasawwuf jer je to novotarija – i čvrsto se držati Sunneta.

Objasni mu i posavjetuj ga; ili će on to prihvatiti, ili ćeš ga napustiti. U tome slučaju nemoj biti sa njim niti ići kod njega.