Komentar na posjetu Šajkha Falâha al-Mundikâr i Sâlima at-Tawîl kod Šajkha Rabî`

Komentar na posjetu Šajkha Falâha al-Mundikâr i Sâlima at-Tawîl kod Šajkha Rabî`

Govornik: Šajkh Ahmad bin  `Umar Bâzmûl

Izvor: 

Pitanje: Koji je vaš komentar na posjetu Šajkha Falâha al-Mundikâr i Sâlima at-Tawîl kod Šajkha Rabî`?

Odgovor: Odgovor na to treba sagledati sa više aspekata:

Kao prvo, Šajkh Rabî` – Allâh ga sačuvao – pruža dobrodošlicu svima; onima koji traže savjet, koji se žele ispraviti ili traže uputu. Na taj način nije prikladno da se posjeta sama po sebi predstavlja kao dokaz za preporuku od strane Šajkha Rabî`.

Kao drugo, mi ovdje kažemo, kao što i Šajkh Rabî` uvijek običava govoriti: Čovjeka preporučuju njegova djela i riječi. To je ono što ga preporučuje. Čak i u slučaju da Šajkh Rabî` preporuči neku osobu a ta osoba ispoljava zlo, preporuka Šajkha Rabî` njemu nije od koristi.

Kao treće, ono što se kod mnogih neistomišljenika može primijetiti je da oni na ovaj način, dakle posjećujući učenjake ili jednostavno hvaleći učenjake, sakupljaju i to pokušavaju predstaviti kao preporuke da bi ih mnogi ljudi slušali. Ovo se ne smatra preporukom sve dok ga neki učenjak ne preporuči, ili dok ga ne preporuče njegova vlastita djela i riječi.

Kao četvrto, neki od njih naravno žele ovu posjetu predstaviti kao dokaz da je Ahmad Bâzmûl slagao kada je prenio da je Šajkh Rabî` rekao to i to. Ja kažem, kao što je rečeno i prije, ostavite potpuno mene i Šajkha Rabî` i ono što je prenešeno. Ja sam kritikovao Sâlima at-Tawîl na osnovu njegovoga snimljenoga govora i onoga što je pisao, i pojasnio sam greške. Tražio sam od svakoga, bilo da je u pitanju Šajkh Sâlim at-Tawîl ili bilo ko drugi ko me okrivljava zbog ovoga pobijanja, da u mome govoru pronađe prestup, dhulm, nepravednost ili grešku – i ja ću to sigurno povući. Ukoliko bi to bila istina, svima nam je obavezno slijediti istinu.

Posjeta Šajkha Rabî` se dakle ne može smatrati preporukom Sâlima at-Tawîl i to nije ispravno koristiti kao dokaz za to.

Oni međutim traže da se kao dokaz koristi da je Šajkh Rabî` rekao Sâlimu at-Tawîl: “Napiši to (na www.sahab.net)”. Mi kažemo: Šajkh Rabî`, a ovo je poznato o njemu, uvijek govori neistomišljenicima: “Uradi to i to ako istinu govoriš”. Kada je Šajkh Rabî` tražio od Šajkha Sâlima at-Tawîl da napiše pobijanje `Alîja al-Halabî, da to stavi (na www.sahab.net) i da proglasi `Alîja al-Halabî novotarom, on nije uradio ništa od toga –  nego je (na www.sahab.net) stavio pobijanja `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa i drugih. On dakle nije ispunio zahtjev Šajkha Rabî`. On nije ispunio zahtjev Šajkha Rabî`.

Zbog ovoga – a sa ovim ću završiti govor – je od mudrosti Allâha عز وجل da je jedan od braće, Hasan aš-Šarrâh, snimio cijelo sjedenje. Na snimku se može čuti savjet i podsjeta Sâlimu at-Tawîl od strane Šajkha Rabî` da je zajedno sa nekim drugim stvarima neophodno da on `Alîja al-Halabî proglasi novotarom, da pobije al-Halabîja i da stavi to (na www.sahab.net), koji je za njega otvoren da učini te stvari. Ovaj snimak je dostupan sa glasom Šajkha Rabî`. On je za to saznao i odobrio je to. On je to odobrio, Allâh ga nagradio, i nije imao problem sa tim. Kada su mu prišla braća on je to vidio i nije ih ukorio niti je imao problem sa ovim snimkom.

Na taj način nije prikladno koristiti ovu posjetu kao dokaz za preporuku Sâlima at-Tawîl, sve dok naš brat Šajkh Sâlim at-Tawîl ne ispravi svoja djela i izjave tako da budu u skladu sa manhadžom Selefa. Ukoliko je on i dalje zadovoljan sa svojim lažnim izjavama, on ostaje pod opomenom učenjâkâ i preporuke za njega ne važe. A nema sumnje da su naša braća iz Kuvajta, Allâh ih nagradio, donijela vrlo opasne snimke Sâlima at-Tawîl u kojima on omalovažava i pobija manhadž pobijanja. Kada on kaže: “Ja sam iz škole Šajkha Ibn `Uthajmîna a nisam iz škole Šajkha Rabî`”, to je kao da želi reći da manhadž Šajkha Ibn `Uthajmîna nije obuhvatao manhadž pobijanja – a to je pogrešno. Mi smo usitinu u manhadžu Šajkha Ibn `Uthajmîna mogli vidjeti Salafî principe i pobijanje Ahl-ul-Bid`a. On ih je pobijao strogim pobijanjima u raznim vremenima i njegovi رحمه الله تعالى stavovi su nepokolebljivi kada je ova oblast u pitanju. Ovo je u suprotnosti sa onim na što ukazuje govor Sâlima at-Tawîl; da u školi Šajkha Ibn `Uthajmîna nema pobijanja i da se u njoj neistomišljenici ne pobijaju. Ovo je u svakome slučaju u suprotnosti sa stvarnošću.

Ovo je isti govor koji sam i prije snimio i kojim sam i prije pobio Sâlima at-Tawîl a upućen je kao ponovna podsjeta. Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika Muhammada, njegovu familiju i ashabe.

Šajkh Dr. Ahmad bin  `Umar Bâzmûl    14-02-1435   (17-12-2013)   Makkah, Saudijska Arabija