Koliko siromašna osoba treba biti da bi imala pravo na Zakâh i Zakât-ul-Fitr