Koliko imâm treba okrenuti vrat prilikom predavanja Salâma?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koliko imâm treba okrenuti vrat prilikom predavanja Salâma?

Odgovor: Treba ga okrenuti na desnu i lijevu stranu, tako da se vidi bjelina njegovih obraza – kao što je to činio Allâhov poslanik , dajući time do znanja da je namaz završen.