Koliko će dugo biti neuk?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki koriste hadîth Abû Wâqida al-Lajthîja kao dokaz da su današnji obožavaoci grobova opravdani zbog neznanja – jer ih je Allâhov poslanik  opravdao…

Odgovor: Oni su bili neuki jer su tek prešli na islâm. Zar će međutim onaj ko je čitav svoj život proveo u islâmu, slušao Qur’ân, hadîthe, khutbe i vazove reći da je neuk? Koliko će dugo biti neuk? On nije neuk. Prenešeni su mu dokazi, a pored toga je arap i razumije jezik koji je čuo. On dakle nema opravdanje.