Koliki treba biti vremenski razmak između prvog i drugog Adhâna petkom?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Koliki treba biti vremenski razmak između prvog i drugog Adhâna petkom? Treba li biti kao u ovim krajevima ili kao u Makki i Madîni?

Odgovor: Makkah i Madînah i ova oblast nalaze se u istoj zemlji. Neispravno je dakle praviti razliku između njih. Qasîm i Makkah i Madînah su ista stvar. Očekivao sam da će spomenuti Siriju, `Irâq i slično. Stoga dakle prvo treba ispraviti način na koji se izrazio.

Ovdje u Nadždu je vremenski razmak između dva Adhâna oko 30 do 45 minuta. Neki ljudi čekaju i puni sat. U Makki i Madîni međutim nema vremenskog razmaka; čim nastupi vrijeme za Podne, Mu’adhdhin prouči Adhân koji zovu prvim Adhânom – a čim se pojavi khatîb, prouči drugi Adhân.

Ja smatram da je praksa u Nadždu ispravnija, jer u njoj ima koristi. Kada ljudi čuju prvi Adhân, mogu se pripremiti za namaz i krenuti prema džamiji. Učenjaci kažu da je onaj ko čuje drugi Adhân dužan krenuti prema džamiji, dok onaj ko živi daleko treba krenuti od kuće tako da u džamiju dođe u isto vrijeme kad i khatîb. Na taj način je naša praksa bliža onom što je ispravno – u odnosu na one koji ne prouče prvi Adhân dok ne nastupi Podne.

Ovo međutim ne znači da smatramo da je neistomišljenik po ovom pitanju u zabludi. Ovo je važna stvar koju naglašavam studentima. Ukoliko se učenjaci razilaze po nekom pitanju, pa neki kažu da je nešto Sunnah a drugi kažu da to uopšte nije Sunnah, to ne mora da znači da oni koji smatraju da to nije Sunnah proglašavaju prvospomenute novotarima. To oni uopšte ne čine, jer ukoliko bismo neistomišljenike po ovim pitanjima proglašavali novotarima – svi bi učenjaci bili novotari kada su u pitanju stvari gdje postoji razilaženje. Ukoliko bi meni neko rekao da sam novotar, i ja bih njemu rekao da je novotar – i na kraju bi svi učenjaci bili Ahl-ul-Bid`a kada su u pitanju stvari gdje postoji razilaženje. Ovo niko ne govori. Ukoliko se učenjaci dakle razilaze po pitanju koje nije vezano za `Aqîdu i koje nije jasna novotarija, nego stvar koja se tumači – izbor je širok, i jedni druge ne mogu proglašavati novotarima.