Količina Zakât-ul-Fitra u kilogramima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kolika je količina Zakât-ul-Fitra u kilogramima?

Odgovor: Učenjaci kažu da ona iznosi približno 3 kilograma. To je težina koja je rezultat analize i istraživanja. Došli su do zaključka da ona iznosi približno 3 kilograma.

Sa 3 kilograma je čovjek na sigurnom.