Kojom jačinom glasa se mora izgovoriti Allâhovo ime prilikom klanja?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za spominjanje Allâhovoga imena u sebi prilikom klanja?

Odgovor: Ukoliko spomene Allâhovo ime, glasno ili u sebi a da se može čuti, izvršio je svoju obavezu – وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.