Koji meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slika ili pas?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je tačno da su meleki koji ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze slika ili pas samo meleki objave?

Odgovor: Ne, to su meleki milosti, koji ulaze u kuće muslimana ukoliko ne postoji prepreka – u kojem slučaju u njih ulaze šejtani. Zbog toga je Allâhov poslanik rekao:

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

“Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze pas ili slika.” (al-Bukhârî 3322 i Muslim 2106)

Kuća se spominje u neodređenome obliku, što znači da se to odnosi na bilo koju kuću.

Nemoj sam donositi zaključke i tumačiti. To je zabranjeno; nije dozvoljeno. Qur’ân jedino treba tumačiti predajama.