Koji je propis za slike na dječjoj odjeći?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za slike na dječjoj odjeći?

Odgovor: Odjeća na kojoj se nalaze slike je zabranjena i odraslima i djeci. Čovjeku dakle nije dozvoljeno da nosi odjeću na kojoj se nalaze slike, bez obzira da li je cijeli komad odjeće dekorisan slikama, da li se radi o naljepnici – ili je slika ušivena.