Koje tafsîre Qur’âna preporučuje al-Fawzân?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koje tafsîre Qur’âna vi preporučujete?

Odgovor: Postoje mnogi tafsîri Qur’âna. Neki su sažeti, a neki opširni. Neki su ispravni, a neki sadrže stvari kojima se može prigovoriti. Mnogo je dakle tafsîrâ Qur’âna. Što su međutim stariji, bolji su od modernijih tafsîrâ. Primjeri njih su tafsîr Ibn Džarîra, tafsîr Ibn Kathîra i tafsîr al-Baghawîja. Ovo su stari tafsîri koji su napisani u skladu sa manhadžom Selefa. To su najpouzdaniji tafsîri Qur’âna. Isto važi i za kasnije tafsîre koji sadrže istu metodologiju, dok oni koji su u kontradiktornosti sa njima odstupaju od njih.