Koje tafsîre Qur’âna je početniku preporučeno čitati?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koje tafsîre Qur’âna je početniku preporučeno čitati?

Odgovor: Sažete, kao na primjer al-Baghawîjev tafsîr Qur’âna. On je sažet i pouzdan, a (al-Baghawî) je bio častan imâm. Njegov tafsîr je veličanstven i sažet. Nakon toga dolazi Ibn Kathîrov tafsîr Qur’âna. On je opširniji i veći.

Ibn Džarîrov tafsîr Qur’âna je osnova tafsîrâ Qur’âna. Njega će čitati onaj ko postepeno napreduje. Sada postoji tafsîr Qur’âna koji je jednostavan a odličan – i u principu obuhvata sve âjete iz Qur’âna. To je tafsîr Šajkha as-Sa`dîja. Njegov tafsîr je vrlo dobar i koristan, Allâh mu se smilovao. On međutim sam po sebi nije dovoljan, ali se može početi sa njim.