Ko treba raspravljati sa Râfidhama?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Savjetujete li gledanje i okorištavanje televizijskim programima u kojima Šî`ah raspravljaju sa Ahl-us-Sunnah?

Odgovor: A ko raspravlja sa njima? Da li su to učenjaci, ili vjerski entuzijasti koji ne posjeduju znanje – koji će zatim biti nadjačani? To je problem. Ukoliko ih pobijaju učenjaci – to je dobro.