Ko su Nusajrijjah `Alawijjah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Često čujemo da se priča o sekti Nusajrijjah, `Alawijjah. Ko su oni i zašto se tako nazivaju?

Odgovor: To je zato što su oni ekstremna sekta šija. Oni vjeruju da je `Alî رَضِيَ اللهُ عَنْهُ božanstvo. Oni vjeruju da je `Alî bog i obožavaju ga. Molimo Allâha za zdravlje.