Ko su Mu`tazilah i zašto se tako zovu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ko su Mu`tazilah i zašto se tako zovu?

Odgovor: Mu`tazilah su sljedbenici Wâsila bin `Atâ’ – a on je bio učenik al-Hasana al-Basrîja رَحِمَهُ اللهُُ, vođe Tâbi`ûn. Kada je al-Hasan al-Basrî bio upitan da li je počinilac velikog grijeha nevjernik ili vjernik, rekao je:

“On je griješan a nije nevjernik. On je vjernik, ali je njegov îmân nepotpun.”

Tada je njegov učenik Wâsil bin `Atâ’ rekao:

“Ja kažem da on nije ni musliman ni nevjernik. Nalazi se u nivou između ta dva nivoa.”

Tako je on uveo tu ideologiju; nivo između dva nivoa; ni musliman ni nevjernik. Postoji li neko ko nije ni musliman ni nevjernik? Čovjek je ili musliman ili nevjernik. Îmân muslimana može biti nepotpun ili potpun. Na taj način se on izolovao (اعتزل) od al-Hasanovog skupa i stekao sljedbenike. Otuda naziv Mu`tazilah, izolovani – jer su se izolovali od skupa al-Hasana al-Basrîja.