Ko se smatra novotarom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se neki učenjaci razilaze po pitanju proglašavanja određenog pojedinca novotarom, na način da jedan kaže da je novotar a drugi da je od Ahl-us-Sunnah, kako se laik treba odnositi prema tome? Da li je tačno da treba primijeniti principe Džarha i Ta`dîla (kritike i pohvale)?

Odgovor: Džarh i Ta`dîl se implementira od strane Muhaddithûn, a ne vas. Govor o ljudima i podjela na dobre i loše je prenošenje tuđih riječi s ciljem smutnje i ogovaranje. To dakle nije Džarh i Ta`dîl. Džarh i Ta`dîl se odnosi na znanje o lancima prenosilaca hadîtha i stanjima prenosilaca. To implementiraju Muhaddithûn, a ne bilo ko.

Novotarom se proglašava čovjek koji praktikuje novotarije ili uvodi novotarije u vjeru. Novotar je dakle onaj ko uvede novotariju u vjeru, ili je praktikuje – pa makar je ne uveo:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

»Ko u ovu našu stvar (vjeru) uvede nešto što nije od nje, to će mu biti odbijeno.« (al-Bukhârî 2697)

U drugoj predaji stoji:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

»Ko učini djelo koje nije u skladu sa ovom našom stvari (vjerom), to će mu biti odbijeno.« (Muslim 1718)

Što znači ko praktikuje novotariju – pa makar je ne uveo.