Ko plaća Zakâh na posudbu – kreditor ili dužnik?

Ko plaća Zakâh na posudbu – kreditor ili dužnik?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Posudio sam jednome od moje braće milion rijâla. Da li sam Zakâh na taj novac dužan platiti ja ili moj brat?

Odgovor: Ti si dužan platiti Zakâh. Ti si vlasnik duga i dužan si platiti Zakâh na njega.

Dužnik je takođe dužan platiti Zakâh na ono što ima, jer je to njegov novac. Sve dok ga ne vrati – to je njegov novac i dužan je platiti Zakâh na njega.

Ovo nisu dva Zakâta na isti imetak. To nisu dva Zakâta. Ti trebaš platiti Zakâh na tvoje vlasništvo koje je kod dužnika, a dužnik treba platiti Zakâh na svoj imetak.

Dva Zakâta se dakle ne plaćaju na isti imetak ukoliko on pripada jednoj osobi. Ukoliko imetak međutim ima dva vlasnika – svako plaća Zakâh na svoje vlasništvo.