Ko može udijeliti sav imetak kao sadaqu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako kombinovati sadaqu Abû Bakra as-Siddîq رضي الله عنه, koji je udijelio sav svoj imetak, sa zabranom trošenja cijeloga imetka i ovisnosti o drugima?

Odgovor: Ukoliko čovjek ima Îmân u Allâha kao što ga je imao Abû Bakr as-Siddîq, to nije problem. Ukoliko je Îmân čovjeka međutim slab i u potrebi je da pričuva dio svoga imetka, u redu je da to učini – shodno svojoj potrebi. Kada ga je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم upitao šta je ostavio svojoj familiji, Abû Bakr as-Siddîq je rekao:

“Ostavio sam im Allâha i Njegovoga poslanika”.

To dokazuje jak Îmân.